Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva 9/2019 27.11.2019 Výstavba prístrešku - riešenie prvkov drobnej architektúry Obec Čirč 00329835  5 309,52 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 8 15.8.2019 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a prístavba materskej školy - Čirč Obec Čirč 00329835  293 479,26 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o združení FP 15.8.2019 Združenie finančných prostriedkov Obec Čirč, Obec Plavnica, Obec Vislanka, Obec Malý Lipník    
Detail Objednávka 2019018 2.8.2019 Dodávka betónu LIBET s.r.o. 45413673   
Detail Zmluva Zmluva o dielo 7 30.7.2019 Zmluva o dielo - Komunitné centrum v obci Čirč Obec Čirč 00329835  311 161,80 EUR 
Detail Objednávka 2019020 23.7.2019 Betón Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Rámcová kúpna zmluva 1 17.7.2019 Materiál Pavol Maráček - EMPIRIA 17672520   
Detail Objednávka 2019019 11.7.2019 Materiál Kovsmol, s.r.o. 36501921  877,16 EUR 
Detail Zmluva 490/CC/19 9.7.2019 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 6/2019 4.7.2019 Oplotenie cintorína v obci Čirč Obec Čirč 00329835  12 000,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 2/2019 28.6.2019 Plne automatický rotačný laser Tomáš Gallik   390,00 EUR 
Detail Objednávka 2019017 27.6.2019 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 47079690  1 072,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 5/2019 10.6.2019 Oprava schodov na futbalovom štadióne Obec Čirč 00329835  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 1/2019 7.6.2019 Motorové vozidlo Ján Dufala   1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Rámcová zmluva o spolupráci 7.6.2019 Poskytovanie služieb a tovarov Obec Čirč 00329835   
Detail Objednávka 2019016 7.6.2019 Pracovné odevy ŠKOLBOZ – MELICHER s.r.o. 35 890 363  293,67 EUR 
Detail Objednávka 2019015 3.6.2019 Dodávka polosuchého betónu Prefa Orlov, s.r.o. 36809209   
Detail Objednávka 2019014 31.5.2019 Pracovné odevy ŠKOLBOZ – MELICHER s.r.o. 35 890 363  135,54 EUR 
Detail Objednávka 2019013 24.5.2019 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 47079690  988,69 EUR 
Detail Objednávka 2019012 24.5.2019 Stravovacie karty GGFS s.r.o. 47079690  21,60 EUR 
toplist