Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Kúpna zmluva 1/2019 7.6.2019 Motorové vozidlo Ján Dufala   1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 2/2019 28.6.2019 Plne automatický rotačný laser Tomáš Gallik   390,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o združení FP 15.8.2019 Združenie finančných prostriedkov Obec Čirč, Obec Plavnica, Obec Vislanka, Obec Malý Lipník    
Detail Zmluva 1 5.4.2019 Zmluva o dotačnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva 490/CC/19 9.7.2019 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 1 28.2.2019 Zmluva o dielo - prestavba nebytových priestorov na nájomné byty Obec Čirč 00329835  133 286,75 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 2 28.2.2019 Zmluva o dielo - 2x3 bj bežného štandardu v radovej zástavbe v obči Čirč Obec Čirč 00329835  373 281,28 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 3 25.3.2019 Zmluva o dielo - Hasičská zbrojnica Čirč - stavebné úpravy Obec Čirč 00329835  29 999,36 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 4 17.5.2019 Zmluva o dielo - Realizácia parku v obci Čirč Obec Čirč 00329835  5 243,96 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 5/2019 10.6.2019 Oprava schodov na futbalovom štadióne Obec Čirč 00329835  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 6/2019 4.7.2019 Oplotenie cintorína v obci Čirč Obec Čirč 00329835  12 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 7 30.7.2019 Zmluva o dielo - Komunitné centrum v obci Čirč Obec Čirč 00329835  311 161,80 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 8 15.8.2019 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a prístavba materskej školy - Čirč Obec Čirč 00329835  293 479,26 EUR 
Detail Zmluva Rámcová zmluva o spolupráci 7.6.2019 Poskytovanie služieb a tovarov Obec Čirč 00329835   
Detail Zmluva 9/2019 27.11.2019 Výstavba prístrešku - riešenie prvkov drobnej architektúry Obec Čirč 00329835  5 309,52 EUR 
Detail Objednávka 2019020 23.7.2019 Betón Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Rámcová kúpna zmluva 1 17.7.2019 Materiál Pavol Maráček - EMPIRIA 17672520   
Detail Objednávka 2019004 2.5.2019 Biele vchodové dvere, biele okno, montáž eFamily, výrobné družstvo 31674607  1 549,71 EUR 
Detail Objednávka 2019014 31.5.2019 Pracovné odevy ŠKOLBOZ – MELICHER s.r.o. 35 890 363  135,54 EUR 
Detail Objednávka 2019016 7.6.2019 Pracovné odevy ŠKOLBOZ – MELICHER s.r.o. 35 890 363  293,67 EUR 
toplist