Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva 1 5.4.2019 Zmluva o dotačnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Zmluva 2 19.4.2019 Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov GGFS s.r.o. 47079690   
Detail Zmluva Rámcová kúpna zmluva 1 17.7.2019 Materiál Pavol Maráček - EMPIRIA 17672520   
Detail Zmluva Zmluva o združení FP 15.8.2019 Združenie finančných prostriedkov Obec Čirč, Obec Plavnica, Obec Vislanka, Obec Malý Lipník    
Detail Zmluva Zmluva 1 8.4.2019 Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre PVS JUDr. Patrik Kovalčík 42234255   
Detail Zmluva Rámcová zmluva o spolupráci 7.6.2019 Poskytovanie služieb a tovarov Obec Čirč 00329835   
Detail Objednávka 2019002 16.4.2019 Preprava materiálu Jaroslav Sovík - SORBI 41898893   
Detail Objednávka 2019010 22.5.2019 Dodávka materiálu HANA-trans, s.r.o. 45291098   
Detail Objednávka 2019015 3.6.2019 Dodávka polosuchého betónu Prefa Orlov, s.r.o. 36809209   
Detail Objednávka 2019018 2.8.2019 Dodávka betónu LIBET s.r.o. 45413673   
Detail Objednávka 2019020 23.7.2019 Betón Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Objednávka 2019012 24.5.2019 Stravovacie karty GGFS s.r.o. 47079690  21,60 EUR 
Detail Objednávka 2019006 7.5.2019 Stravovacie karty GGFS s.r.o. 47079690  70,20 EUR 
Detail Objednávka 2019014 31.5.2019 Pracovné odevy ŠKOLBOZ – MELICHER s.r.o. 35 890 363  135,54 EUR 
Detail Objednávka 2019003 16.4.2019 Zemné práce Peter Grab 44521731  250,00 EUR 
Detail Objednávka 2019016 7.6.2019 Pracovné odevy ŠKOLBOZ – MELICHER s.r.o. 35 890 363  293,67 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 2/2019 28.6.2019 Plne automatický rotačný laser Tomáš Gallik   390,00 EUR 
Detail Objednávka 2019007 9.5.2019 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 47079690  648,26 EUR 
Detail Objednávka 2019011 24.5.2019 Zámková dlažba STAV-MAJO s.r.o. 36506541  730,02 EUR 
Detail Objednávka 2019019 11.7.2019 Materiál Kovsmol, s.r.o. 36501921  877,16 EUR 
toplist