Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva o dielo 1 28.2.2019 Zmluva o dielo - prestavba nebytových priestorov na nájomné byty Obec Čirč 00329835  133 286,75 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 2 28.2.2019 Zmluva o dielo - 2x3 bj bežného štandardu v radovej zástavbe v obči Čirč Obec Čirč 00329835  373 281,28 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 3 25.3.2019 Zmluva o dielo - Hasičská zbrojnica Čirč - stavebné úpravy Obec Čirč 00329835  29 999,36 EUR 
Detail Zmluva 1 5.4.2019 Zmluva o dotačnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva 490/CC/19 9.7.2019 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 4 17.5.2019 Zmluva o dielo - Realizácia parku v obci Čirč Obec Čirč 00329835  5 243,96 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 5/2019 10.6.2019 Oprava schodov na futbalovom štadióne Obec Čirč 00329835  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 6/2019 4.7.2019 Oplotenie cintorína v obci Čirč Obec Čirč 00329835  12 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 7 30.7.2019 Zmluva o dielo - Komunitné centrum v obci Čirč Obec Čirč 00329835  311 161,80 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 8 15.8.2019 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a prístavba materskej školy - Čirč Obec Čirč 00329835  293 479,26 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 1/2019 7.6.2019 Motorové vozidlo Ján Dufala   1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 2/2019 28.6.2019 Plne automatický rotačný laser Tomáš Gallik   390,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 2 19.4.2019 Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov GGFS s.r.o. 47079690   
Detail Zmluva Rámcová kúpna zmluva 1 17.7.2019 Materiál Pavol Maráček - EMPIRIA 17672520   
Detail Zmluva Zmluva o združení FP 15.8.2019 Združenie finančných prostriedkov Obec Čirč, Obec Plavnica, Obec Vislanka, Obec Malý Lipník    
Detail Zmluva Zmluva 1 8.4.2019 Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre PVS JUDr. Patrik Kovalčík 42234255   
Detail Zmluva Rámcová zmluva o spolupráci 7.6.2019 Poskytovanie služieb a tovarov Obec Čirč 00329835   
Detail Objednávka 2019001 16.4.2019 Garážová brána LH-MONT s.r.o. 47562234  2 748,00 EUR 
Detail Objednávka 2019002 16.4.2019 Preprava materiálu Jaroslav Sovík - SORBI 41898893   
Detail Objednávka 2019003 16.4.2019 Zemné práce Peter Grab 44521731  250,00 EUR 
toplist